Thứ Hai, ngày 07 tháng 3 năm 2016

Tham khảo giao dịch ngoại tệ 07.03


Điểm breakout: 1,0955

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,0955 với mục tiêu 1,1040 & 1,1070.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,0955, có thể tới 1,0925 & 1,0890.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.  
 GBP/USD
Điểm breakout: 1,4095


Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,4095 với mục tiêu 1,4255 & 1,4305.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,4095, có thể tới 1,4020 & 1,3980.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.


USD/JPY


Điểm breakout: 113,20

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 113,20 với mục tiêu 114,25 & 114,55.

Phương án phụ: nếu thủng qua 113,20, có thể tới 112,85 & 112,50.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.AUD/USD
Điểm breakout: 0,7345

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7345 với mục tiêu 0,7460 & 0,7495.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7345, có thể tới 0,7295 & 0,7250.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.
tham khảo giao dịch vàng 07.03Điểm breakout: 1248,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1248,00 với mục tiêu 1280,00 & 1291,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1248,00, có thể tới 1237,00 & 1225,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI thiếu xu hướng rõ ràng.

Thứ Hai, ngày 29 tháng 2 năm 2016

tham khảo giao dịch ngoại tệ 29.02

EUR/USD
Điểm breakout: 1,1000

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1000 với mục tiêu 1,0900 & 1,0860.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1000, có thể tới 1,1030 & 1,1070.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.


GBP/USD
Điểm breakout: 1,3950

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3950 với mục tiêu 1,3825 & 1,3765.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3950, có thể tới 1,3990 & 1,4030.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.USD/JPY
Điểm breakout: 112,50

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 112,50 với mục tiêu 113,50 & 114,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 112,50, có thể tới 111,95 & 111,30.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

AUD/USD
Điểm breakout: 0,7195

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 0,7195 với mục tiêu 0,7095 & 0,7065.

Phương án phụ: nếu vượt qua 0,7195, có thể tới 0,7220 & 0,7255.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.tham khảo giao dịch vàng ngày 29.02

Điểm breakout: 1232,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1232,00 với mục tiêu 1211,00 & 1202,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1232,00, có thể tới 1243,00 & 1254,00.

Tư vấn kĩ thuật: tỷ giá có thể tăng nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.


Thứ Sáu, ngày 26 tháng 2 năm 2016

THAM KHẢO GIAO DỊCH NGOẠI TỆ 26.02

EUR/USD

Điểm xoay: 1,1015

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,1015 với mục tiêu 1,1100 & 1,1140.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,1015, có thể tới 1,0990 & 1,0955.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.
GBP/USD
Điểm xoay: 1,3950

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,3950 với mục tiêu 1,4050 & 1,4120.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,3950, có thể tới 1,3900 & 1,3875.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.
USD/JPY

Điểm xoay: 112,50

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 112,50 với mục tiêu 113,20 & 113,60.

Phương án phụ: nếu thủng qua 112,50, có thể tới 111,95 & 111,30.

Tư vấn kĩ thuật: ngay cả khi sự củng cố là khó tránh nhưng cường độ sẽ bị giới hạn.
AUD/USD

Điểm xoay: 0,7210

Khuyến nghị giao dịch: bÁN ở 0,7220 với mục tiêu 0,7255 & 0,7275.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7210, có thể tới 0,7190 & 0,7160.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.


tham khảo giao dịch vàng 26.02

Điểm xoay: 1221,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1221,00 với mục tiêu 1254,00 & 1264,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1221,00, có thể tới 1207,00 & 1200,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.


Thứ Năm, ngày 25 tháng 2 năm 2016

thao khảo giao dịch ngoại tệ 25.02

GBP/USD


Điểm xoay: 1,3975

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3975 với mục tiêu 1,3875 & 1,3820.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3975, có thể tới 1,4050 & 1,4120.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực tăng.

USD/JPY

Điểm breakout: 111,80

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 111,80 với mục tiêu 112,70 & 113,05.

Phương án phụ: nếu thủng qua 111,80, có thể tới 111,30 & 111,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.


EUR/USD

Điểm breakout: 1,1040

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,1040 với mục tiêu 1,0990 & 1,0955.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,1040, có thể tới 1,1065 & 1,1100.

Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 1,1040 giới hạn khả năng tăng giá.